Cesta životem je dlouhá a namáhavá. Začínáme doslova od nuly a po malých krůčcích se posouváme kupředu. Učíme se, poznáváme svět kolem sebe a postupně zkoušíme reagovat na nejrůznější podněty. V této náročné cestě jsou nám oporou naši rodiče, kteří nás učí jak překonat všechna úskalí, jež nám osud klade do cesty. Kromě toho nám také vytvářejí ty nejpříjemnější podmínky pro život. Projevem této snahy je, že nám jako dítěti věnují vlastní dětský pokoj. Ten se najednou stává místem našich her i tajemství, kde trávíme velkou část svého času. Je to místo s řadou specifik, které však pro děti představuje jednu z těch nejdůležitějších životních jistot. Protože i ve chvíli, kdy dítko vyroste, je hezké když ví, že se má kdykoliv kam vrátit.

Je to ovšem také místo, kde se koncentruje silná energie, která je základem čínské nauky Feng-shui. Ta staví především na zachování harmonie a volného toku těchto životních energií. A zcela nezbytnou podmínkou je pro ni pořádek. To je často kritický bod mnoha dětských pokojů, v nichž panuje spíše neorganizovaný chaos. Takto přeplněné prostředí sice na jednu stranu může stimulovat dětskou představivost, nicméně na stranu druhou může vyvolávat neklid. A projevy takového neklidu jsou zřejmé: nespavost, neposlušnost, přecitlivělost a další. V souladu s naukou Feng-shui je proto nutné, aby v dětském pokoji nastal určitý pořádek.

Zásadní je oblast okolo dveří do pokoje, která by měla být co nejvíce volná a uklizená. Důležitá je také oblast odpočinku, tedy postel. Ta by rozhodně neměla být umístěna zády ke dveřím, ale naopak v nejvzdálenějším rohu místnosti, odkud je dobrý přehled o celkovém dění. Materiálově by v dětském pokoji mělo převažovat především dřevo, jakožto nejpřirozenější materiál. Stejně tak barevné řešení by mělo být spíše umírněné, a barvy spíš tlumené a teplé. To vše dá dohromady příjemnou, hřejivou atmosféru, kterou je vhodné ještě doplnit o kvalitní osvětlení, jež rovnoměrně osvítí celou místnost.

Pro Feng-shui je zásadní zajištění volného toku energií. Druhotně však v sobě nese požadavek na zdravé a bezpečné prostředí, které je pro člověka přehledné a snadno pochopitelné. Pro děti je tato jednoduchost obzvláště důležitá vzhledem k tomu, že jejich mysl je každou chvíli stimulována řadou dalších jevů. Navíc to, jestli se jim zde skutečně dobře žije, je patrné na první pohled. Spokojené prostředí obývají šťastné děti, které netrpí nemocemi a alergiemi a již od útlého věku vědí, že hezký domov je zárukou spokojené existence.