Domov je bez přehánění tím nejdůležitějším místem, které máme. Je to bezpečné kotviště, v němž se můžeme obklopit vším tím, co máme nejraději. Je to také místo, které sdílíme se svými nejbližšími, pro které zde chceme vytvořit co nejpříjemnější podmínky pro spokojený a naplněný život. Není proto překvapením, že se jej snažíme neustále vylepšovat a měnit. Obklopujeme se proto nejrůznějšími dekoracemi, které pro nás mají symbolický význam, měníme barvy a materiály v interiéru, případně se rozhodneme celou změnu pojmout skutečně komplexně a vydáme se cestou celkové rekonstrukce. Cílem je vždy změna známého místa a proměna jeho atmosféry. Ta má totiž rozhodující vliv na to, jak se nám zde bude žít.

Atmosféra je zcela zásadní, avšak těžko uchopitelná záležitost. Někteří ji chápou jako přítomnou chvíli, moment „teď a tady“. Druzí ji zase vidí jako výsledek působení řady okolností. V obou pojetích však platí, že dobrá atmosféra je základem dobrého života. A obdobně je atmosféra pojímána i ve starobylém čínském učení Feng-shui. Jeho základem je především zajištění harmonie těla a prostoru, jenž jej obklopuje. Díky tomuto souladu lze docílit spokojenosti, která je pro člověka v domácím prostředí zcela stěžejní.

Učení Feng-shui chápe každý prostor jako součást širšího celku, nicméně pokud se zaměříme na jednotlivé místnosti v domácnosti, zcela zásadní význam má v tomto ohledu obývací pokoj. Jde o místnost, kam obvykle přicházejí hosté, a je proto považován za jakousi naši vizitku. Setkávají se zde totiž energie návštěvníků s energií našeho domova. Proto je zde zajištění správného souladu obzvláště důležité. A jak tedy tento prostor zařídit, aby se v něm dobře žilo? Odpověď je prostá – hlavně střídmě a jednoduše. Učení Feng-shui totiž preferuje jednoduchost a čistotu. Interiér by proto rozhodně neměl být přehlcen nábytkem. Jednotlivé zóny by na sebe měly přirozeně navazovat a vytvářet přehledný celek. Pokud to dispoziční řešení umožňuje, měl by obývací pokoj mít okna orientována na jih, s dostatečným přísunem přirozeného světla. Stejně tak místa, kde chceme relaxovat, tedy především sedačka či křeslo, by měla být v prostoru umístěna tak, aby na nich sedící člověk měl přehled o dění v místnosti. Důvodem je opět snaha zajistit obyvatelům přehled a zbytečně je nestresovat. Z dekorací jsou doporučovány především přírodniny a zemité materiály.

Pro Feng-shui, a nejen pro něj, je v tomto ohledu zásadní jediné – to, abyste se doma cítili dobře. Proto se nebojte při zařizování vyzkoušet více variant a najít tu, která vám nejvíce sedne. Díky zajištění spokojenosti a harmonie se dobrý pocit z vašich domovů přesune i do dalších oblastí života a soulad se brzy stane přirozenou součástí vašeho chování.